zavřít
Zapomenuté heslo
Vyhledat
Služby pro vás

 ZÁRUČNÍ LIST1. Účinnost záručního listu Tento záruční list se vztahuje na všechny výrobky distribuované pod obchodní značkou GROHE. Zavazuje všechny spolupracovníky naší firmy k rychlému zpracování a vyřizování reklamací našich zákazníků.  

 

2. Prohlášení k záruce Naše výrobky odpovídají obecnému evropskému standardu techniky a příslušným normám, které se týkají zacházení s pitnou vodou a technického zařízení budov. Zaručujeme, že naše výrobky jsou vyvinuty, vyrobeny a dodávány bez závad a při běžném zacházení a montáži dle návodu k montáži a péči o baterie fungují bez závad. V případě výskytu závady se zavazujeme k rychlému řešení.  

 

 3. Záruční podmínky  

 

3.1. Záruční lhůta trvá 5 let od data na účtu vystaveném v okamžiku koupě,resp.montáže výrobku. Bez předložení potvrzeného záručního listu nebo daňového dokladu nebude reklamace uznána . V oblastech použití, kde jsou výrobky silně namáhány nebo hrozí poškození, poskytujeme rovněž záruku 5 let při nezbytné technické údržbě nejméně jednou za rok. Záruční lhůta se neprodlužuje ani dodávkou náhradních dílů ani opravou výrobku.

 3.2. Zjištění a vyřízení reklamace A Záruka se vztahuje na závady funkce a povrchy výrobků , které vzniknou v důsledku výrobní vady . B Při zjištění závady si vyhrazujeme právo rozhodování, zda závadné díly budou opraveny nebo vyměněny. C Pokud vyřízení reklamace nemůže být uskutečněno v co nejkratším termínu dodávkou dílů nebo pokud nelze reklamovaný výrobek vůbec opravit, zavazujeme se k bezplatné výměně kompletního výrobku. D Záruka se nevztahuje na: - úmyslné škody, škody vzniklé z nedbalosti, zanedbáním poučení v návodu k montáži a péči o baterii, nedodržením technických podmínek uvedených tamtéž, - škody vzniklé díky zanesení vršků, karuší, termoprvků, sítek, perlátorů a sprch vodním kamenem. - škody způsobené při odstraňování závad nepovolanými osobami nebo při použití neoriginálních náhradních dílů - poškození chromových a barevných povrchů způsobené použitím přípravků pro úklid obsahující kyseliny a jiné agresivní nebo brusné látky Chromové povrchy výrobků doporučujeme čistit přípravkem Grohclean nebo mýdlovou vodou s použitím jemné textilie . Kartuše baterií tvoří kompaktní jednotku, a proto nedoporučujeme do ní zasahovat . Náklady spojené s vysláním servisního technika v případě,že nebude zjištěna žádná závada ,na kterou se vztahuje záruka ,hradí osoba,která nárok na opravu uplatnila. V rámci podmínek záruky doporučujeme instalovat do rozvodů filtrační zařízení, např. od firmy Honeywell ( hrubost síta min. 0,5 mikronu ) . Pro termostatické, elektronické a samouzávěrové baterie je filtrační zařízení nezbytnou podmínkou pro záruční nároky . E V případě reklamace je potřeba uplatňovat nárok na vyřízení v místě, kde byl výrobek zakoupen, popřípadě přímo na adrese: GROHE ČR s.r.o , Čestlice 104, 252 43 Průhonice; tel./fax:               225 091 081        /               225 091 085       , e-mail : eva.kacerova@grohe.com.

 3.3. Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem GROHE ( dle ustanovení Občanského zákoníku ). Pokud dojde k poškození věci nebo újmy osobě za předpokladu, že příčinou škody byl výrobek GROHE, neodkladně uvědomte písemně Zastoupení firmy GROHE pro ČR a SR za účelem zjištění odpovědnosti. Firma GROHE přezkoumá příčiny škody a uvědomí poškozené. V případě vzniku škody nám musí být výrobek dán k dispozici za účelem provedení expertízy.Akce

42836000 držák toal.papíru

42836000 držák toal.papíru

Akční cena s DPH:
2 541,00 Kč

AXOR Carlton Sprchová sada 27947090

AXOR Carlton Sprchová sada 27947090

Akční cena s DPH:
8 712,00 Kč

Novinky

<p style="text-align: left"><strong>PRO KUBICKOU, JASNOU KOUPELNU X</strong>Hranatá, kubická, expresivní a dynamicky nakloněná vpřed: charakterem silná armatura HANSALOFT s ovládáním na straně. Nelze ji přehlédnout. Polarizuje a provokuje ojedinělou rozhodností svých tvarů. Vysoce lesklé, rovné plochy, hra s různými velikostmi úhlů a perfektní hrany vytvářejí funkční umělecké dílo, jehož přítomnost převažuje a z různých perspektiv překvapuje vždy znovu a znovu.<strong>PRO HARMONICKOU, ZAOBLENOU KOUPELNU O</strong>Válcovitá, štíhlá, rovně stojící: elegantní HANSALOFT s centrálním ovládáním. Její geometrie a materiály jsou nepřehlédnutelně podobné verzi ovládané ze strany, tato varianta založená na zosobnění kulatých tvarů však působí lehčeji a zdrženlivěji. Vlastní klasická koncepce ovládání získává protichůdným uspořádáním os výtoku a páky moderní, velmi specifický výraz.</p>

HANSALOFT
<p style="text-align: left">Inovativní ovládací páka podtrhuje tradiční design řady Eurodisc a stává se skutečným estetickým doplňkem. Společně s odolným, jemným mechanismem pohybu se z této baterie stane středobod vaší koupelny.</p><p style="text-align: left"><strong>Přesné ovládání, které vydrží</strong>Tato vodovodní baterie, která je dostupná v zářivě chromové nebo měsíčně bílé povrchové úpravě, představuje kombinaci legendárního výkonu tradiční řady Eurodisc a velmi přesného ovládání. Precizně zpracované linie a výrazný, osobitý dojem reflektuje moderní dobu a dynamiku. Skutečně současný, prvotřídní design.</p>

Moderní vzhled a jemné ovládání